Tin Tổng Hợp

Giá Trị Vốn Hóa Thị Trường Là Gì? Ý Nghĩa Của Vốn Hóa Thị Trường

Giá trị vốn hóa thị trường là gì. Đó là một thông số quan trọng để đánh giá uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp. Vậy chính xác thì cách hiểu của mọi người về vốn hóa thị trường là gì và ý nghĩa của chúng là gì?

Giá trị vốn hóa thị trường là gì?

Giá trị vốn hóa thị trường được hiểu là tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán của một công ty.

Nói một cách đơn giản, đây là số tiền phải bỏ ra để mua lại doanh nghiệp theo giá thị trường tại thời điểm mua.

Vốn hóa thị trường tiếng Anh là gì?

Vốn hóa thị trường tiếng Anh gọi là Market Capitalization hay Market Cap.

von-hoa-thi-truong-la-gi-4-a9-angiariverside-vn

Công thức để tính toán vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường (VND) = số lượng cổ phiếu đang lưu hành x giá thị trường của cổ phiếu

ghi chú:

Khi tính toán vốn hóa thị trường, công thức chỉ sử dụng cổ phiếu phổ thông, không sử dụng cổ phiếu ưu đãi. Vì chỉ những người sở hữu cổ phiếu phổ thông mới được tham gia quản lý doanh nghiệp.

Vì vậy, chúng ta không bao giờ được nhầm lẫn giữa vốn hóa thị trường với tổng vốn hóa thị trường của vốn chủ sở hữu của một công ty. Trong tổng giá trị cổ phiếu còn có quyền mua cổ phiếu, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi.

Quy mô vốn hóa thị trường và tốc độ tăng trưởng vốn hóa thị trường là một thông số đặc biệt quan trọng để đánh giá sự thành công hay thất bại của các công ty niêm yết.

Cuối cùng, giá trị thị trường của doanh nghiệp có thể tăng / giảm do các tác động cụ thể khác không liên quan đến kết quả hoạt động hoặc điều kiện kinh doanh. Ví dụ, việc thanh lý một phần của doanh nghiệp, mua lại một công ty khác hoặc mua lại cổ phiếu của chính mình trên thị trường chứng khoán.

Ví dụ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã: FTS) có 147.564.865 cổ phiếu đang lưu hành. Giá đóng cửa của FTS vào ngày 18/1/2022 là 45.750 đồng / cổ phiếu.

Do đó, vốn hóa thị trường của Chứng khoán FPT tính đến ngày 18/01/2022 là:

147.564.865 x 45.750 = 6.751.092.573.750 (tương đương 6.751,1 tỷ đồng)

Phân loại giá trị vốn hóa thị trường ở Việt Nam

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại, các công ty sẽ được chia thành 4 nhóm dựa trên giá trị vốn hóa thị trường:

Nhóm vốn hóa lớn (được biết đến với tên gọi Largecap) với giá trị vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa thị trường của nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (hay còn gọi là tiếng Anh là Midcap) nằm trong khoảng 1.000 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng.

Nhóm vốn hóa nhỏ (gọi tắt là Smallcap) có vốn hóa thị trường từ 100 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Microcap (hay còn có tên tiếng Anh là Microcap): Đây là những công ty có giá trị vốn hóa thị trường dưới 100 tỷ đồng.

Vốn hóa thị trường có nghĩa là gì?

Đây là yếu tố quan trọng giúp đánh giá một doanh nghiệp, với vốn hóa thị trường thể hiện cả quy mô hoạt động (phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành) và đánh giá của thị trường về doanh nghiệp. Ngành, tiềm năng tăng trưởng (thể hiện bằng giá thị trường chứng khoán) về danh tiếng, vị thế của công ty, v.v.

Hơn nữa, khi các công ty có vốn hóa thị trường lớn, điều này có nghĩa là cổ phiếu đang lưu hành cũng hạn chế một phần rủi ro thanh khoản. Nhìn chung, giá trị vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp luôn tỷ lệ thuận với danh tiếng và độ tin cậy, nhưng cũng tỷ lệ nghịch với rủi ro mà nhà đầu tư phải chịu khi bỏ tiền vào doanh nghiệp. Do đó, với sự trợ giúp của dữ liệu vốn hóa thị trường, nhà đầu tư sẽ lựa chọn cổ phiếu từ các doanh nghiệp có mức vốn khác nhau để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

von-hoa-thi-truong-la-gi-4-a10-angiariverside-vn

Công thức vốn hóa thị trường chỉ rõ rằng số liệu này phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành và giá thị trường của cổ phiếu. đặc biệt:

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá của thị trường chứng khoán (không chỉ từ bên trong doanh nghiệp): lãi suất, kinh tế vĩ mô, lạm phát, điều kiện xã hội…

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng thay đổi theo thời gian khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu mới hoặc mua cổ phiếu quỹ.

Do đó, vốn hóa thị trường là một thông số tính theo thời gian sẽ biến động rất nhiều chứ không chỉ 100% tùy thuộc vào giá trị của doanh nghiệp.

Tôi hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ về vốn hóa thị trường là gì và tìm hiểu thêm về nó.

 

Related Articles

Back to top button