Văn hiến là gì và văn vật là gì?

Văn hiến là gì và văn vật là gì?

Văn hiến và văn vật là những thuật ngữ đặc trưng của văn hóa phương Đông. Văn hóa là nói đến những giá trị tinh thần được truyền tải bởi những người hiền tài. (Fan = Văn hóa, Quyên góp = Nhân tài). Văn học là một truyền thống văn hóa đặc sắc, thể hiện

Văn hiến và văn vật là những thuật ngữ đặc trưng của văn hóa phương Đông. Văn hóa là nói đến những giá trị tinh thần được truyền tải bởi những người hiền tài. (Fan = Văn hóa, Quyên góp = Nhân tài). Văn học là một truyền thống văn hóa đặc sắc, thể hiện qua việc sưu tầm nhân tài, hiện vật lịch sử.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về văn hiến là gì, văn vật là gì và văn hóa với những giải pháp hàng đầu!

van-hien-la-gi-3-a2-angiariverside-vn

1. Văn hiến là gì?

Văn hiến là gì? Đây là quan niệm của Việt Nam, không phải là quan niệm của phương Tây

– Văn hoá là một nhánh của văn hoá, là truyền thống văn hoá lâu đời tạo điều kiện thể hiện những giá trị tinh thần lịch sử và dân tộc rõ nét.

Ví dụ: văn, thơ, phong tục, v.v.

2. Văn vật là gì?

– Đây là quan niệm của Việt Nam, không phải là quan niệm của phương Tây

—— Văn học là một bộ phận của văn hóa, chỉ những tác phẩm vật chất có giá trị nghệ thuật văn hóa, lịch sử mới có thể trở thành di sản văn hóa dân tộc.

Ví dụ: Phở Hà Nội, Cốm Làng Vòng, Gốm Bát Tràng,…

3. Văn hóa là gì?

Văn hóa là tất cả những giá trị hữu hình do con người sáng tạo ra trong hoàn cảnh của tự nhiên. Văn hóa là một khái niệm có nội hàm rộng và nhiều cách hiểu, liên quan đến mọi mặt của đời sống vật chất và tinh thần của con người. Văn hóa bao gồm tất cả các sản phẩm của con người, do đó, văn hóa bao gồm hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, ý tưởng, giá trị và khía cạnh vật chất như nhà cửa, quần áo, xe cộ, v.v. Cả hai khía cạnh đều cần thiết. Tạo ra một sản phẩm, nó là một phần của văn hóa.

Trong cuộc sống hàng ngày, văn hóa thường được hiểu là thơ ca, nghệ thuật, kịch, điện ảnh và các loại hình nghệ thuật văn học khác… “Trung tâm văn hóa” có mặt khắp nơi chính là cách hiểu này. Một cách hiểu thông thường khác: Văn hóa là cách sống, bao gồm cơm ăn, áo mặc, cách ứng xử, thậm chí cả niềm tin và tri thức tiếp nhận … nên chúng ta nói ai đó là văn hóa cao, biết chữ hay văn hóa thấp, vô văn hóa.

Ở góc độ quốc tế, UNESCO đã xác định ba đặc trưng cơ bản của văn hóa:

Văn hóa bao gồm các giá trị vật chất và tinh thần

văn hóa tạo ra sự khác biệt

Văn hóa là động lực của sự phát triển

Định nghĩa về văn hiến là gì có thể được tóm tắt theo hai cách. Đó là cách sống, cách suy nghĩ và ứng xử (hiểu theo nghĩa rộng) và các khía cạnh văn học, nghệ thuật, giáo dục (hiểu theo nghĩa hẹp).

 

adminag
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos