• Tương tư là gì, và tình yêu là bệnh của Chúa?

    Tương tư là gì, và tình yêu là bệnh của Chúa?0

    Cũng giống như con người, ai cũng phải trải qua lĩnh vực này trong đời. Yêu thật lòng mà không dám bày tỏ tình cảm của mình với người khác. tương tư là gì? Tương tư là gì? Phép ẩn dụ trong tiếng Anh là loᴠeѕiᴄkneѕѕ, có nghĩa là nhớ ai đó. Tâm trạng lúc

    READ MORE