• Thuật toán là gì? Học thuật toán để làm gì?

    Thuật toán là gì? Học thuật toán để làm gì?0

    Đối với các lập trình viên, học thuật toán là một việc rất quan trọng để định hướng cho sự phát triển sau này. Vậy thuật toán là gì? Thuật toán đóng vai trò gì trong lập trình? Người mới bắt đầu học thuật toán để làm gì? Hãy cùng tìm câu trả lời chi

    READ MORE