• Sáng tạo là gì? Cần gì để nảy ra ý tưởng?

    Sáng tạo là gì? Cần gì để nảy ra ý tưởng?0

    Sáng tạo là từ chúng ta thường gặp trong công việc và cuộc sống. Mọi người đều nghĩ rằng sáng tạo có nghĩa là thông minh, và vâng, điều đó vẫn đúng, nhưng chỉ một phần. Sự sáng tạo bao gồm trí thông minh và hơn thế nữa. Vậy sáng tạo là gì? Làm thế

    READ MORE