• Tổng quan về nhóm halogen

    Tổng quan về nhóm halogen0

    Hãy tìm hiểu về tổng quan nhóm Halogen cùng chúng tôi trong bài viết sau nhé Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn các nguyên tố Nhóm halogen thuộc nhóm VIIA, đứng cuối kỷ, chỉ trước các nguyên tố khí quý. Cấu hình điện tử nguyên tử, cấu trúc phân tử nhóm halogen

    READ MORE