nerd là gì

Tin Tổng Hợp

Nerd là gì?

Nerd là gì? Bạn có thể coi thuật ngữ “geek” và “nerd” là từ đồng nghĩa. Mặc dù mọt sách…

Read More »
Back to top button