• Cryptography là gì

    Cryptography là gì0

    Cryptography, dịch ra có nghĩa là “mật mã”, là một lĩnh vực có nhiều thuật ngữ có thể làm nhiều người “bối rối”: như “hash function”, “one-time pad” hay Rijndael… một khái niệm thường được sử dụng trong mật mã, hy vọng nó có thể giúp ích cho những ai muốn tìm hiểu về lĩnh

    READ MORE