• Tổng hợp câu trả lời cho ASAP là gì?

    Tổng hợp câu trả lời cho ASAP là gì?0

    Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Anh sử dụng nhiều từ viết tắt giúp bạn thao tác nhanh hơn. Một trong những từ được sử dụng nhiều nhất là càng sớm càng tốt. Vậy ASAP là gì? Sử dụng như thế nào là hợp lý nhất. Nếu bạn đang mong muốn tìm hiểu về từ

    READ MORE