Tin Tổng Hợp

Quản Trị Là Gì? Vai Trò, Chức Năng Và Trách Nhiệm Của Quản Trị Viên

Quản trị là gì? Nó là một trong những yếu tố “then chốt” quyết định hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, nó còn giúp cho quá trình hoạt động của công ty, doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đã đề ra trước đó. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích, mời các bạn đón đọc các bài viết sau.

quan-tri-la-gi-a2-angiariverside-vn

Quản trị là gì? thông tin hữu ích

Quản trị là gì?

Nhiều khái niệm được đưa ra để giải thích khái niệm quản lý, quản lý là gì. Thuật ngữ này có nhiều cách hiểu, và mọi người thường biết nhiều về quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh, v.v. Một số định nghĩa phổ biến về quản lý là:

Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell: Quản trị là việc thiết lập và duy trì một môi trường trong đó các cá nhân có thể hoạt động hiệu quả và hiệu quả trong nhóm.

Theo James Stoner và Stephen Robbins, quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác để đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Theo Robert Albanese, quản trị là một quá trình xã hội và công nghệ nhằm khai thác các nguồn lực, ảnh hưởng đến hoạt động của con người và thúc đẩy sự thay đổi để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Quản lý là sự phối hợp nhằm đạt được hiệu quả trong hoạt động của những người giống nhau trong một tổ chức. Đó là quá trình đạt được mục tiêu đã định bằng cách phối hợp các nguồn lực của tổ chức. Quản trị cũng là quá trình mà các nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.

Bản chất của quản trị là gì?

Thực chất của quản lý là tìm ra hướng đi đúng đắn và đạt hiệu quả cao trong công việc. Mặc dù có nhiều khái niệm về quản trị nhưng thực chất của quản trị chỉ có một. Quản lý cần có ba yếu tố cơ bản:

Phải có một chủ đề quản trị

Đây là điều tạo ra ảnh hưởng quản lý, đối tượng quản lý tiếp theo. Chủ thể bị quản lý phải bị ảnh hưởng bởi điều này. Hiệu ứng có thể xảy ra một hoặc nhiều lần.

Chủ thể và khách thể quản trị phải có mục tiêu

Đây là những cơ sở để chủ thể tạo ra các nhân tố ảnh hưởng. Chủ thể quản trị có thể là một hoặc nhiều người. Đối tượng có thể là tổ chức, tập thể hoặc máy móc hoặc thiết bị

Phải có tài nguyên

Các nguồn lực sẽ giúp quản trị viên lập kế hoạch và sử dụng trong quá trình quản lý.

Quản trị học có những chức năng gì?

Các chức năng quản trị này là:

Kế hoạch

quan-tri-la-gi-a3-angiariverside-vn

hoạch định chiến lược phát triển

Lập kế hoạch bao gồm:

Xác định rõ phương hướng và mục tiêu

dự thảo kế hoạch hành động

Tạo một kế hoạch hành động

đề xuất các biện pháp kiểm soát

Cải tiến và phát triển tổ chức

Chức năng hoạch định còn giúp điều phối hoạt động giữa các nhân viên, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả.

Tổ chức

Các chức năng quản lý trong một tổ chức là:

Xây dựng và tạo sơ đồ tổ chức

Mô tả trách nhiệm của bộ phận

Thiết lập các tiêu chuẩn cho mọi công việc

Công việc tổ chức đòi hỏi sự phân bổ và bố trí nhân lực hợp lý. Ngoài ra, nhà quản trị sắp xếp trang thiết bị – máy móc, kinh phí hoạt động v.v.

Lãnh đạo

Chức năng lãnh đạo quản lý sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

lãnh đạo và chỉ huy

khuyến khích nhân viên

Xây dựng mối quan hệ giữa nhân viên và quản trị viên

Xây dựng mối quan hệ giữa nhà quản trị và các tổ chức khác.

Người quản lý, lãnh đạo phân công công việc cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung. Bằng cách quản lý cá nhân, nhà quản trị sẽ giám sát công việc giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Điều khiển

Quản trị cũng là kiểm soát. Các hoạt động quản lý sẽ đảm bảo rằng tổ chức hoạt động theo đúng mục tiêu và phương hướng của nó. Khi có vấn đề, chính phủ sẽ có những điều chỉnh cần thiết. Điều khiển sẽ thực hiện các chức năng sau:

Lên lịch kiểm tra

Xác định mục tiêu kiểm tra

Đánh giá kết quả

Ban lãnh đạo sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ phận của doanh nghiệp và công ty làm việc cùng nhau để đạt được hiệu quả cao, tăng năng suất và tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ. Ngoài các chức năng trên, quản lý còn có chức năng tư duy. Bởi vì các kế hoạch và chính sách đều dựa trên tư duy.

Vai trò của quản lý trong tổ chức và doanh nghiệp

quan-tri-la-gi-a5-angiariverside-vn

kế hoạch phát triển kinh doanh

Ban lãnh đạo quyết định cách thức hoạt động của doanh nghiệp

Trong một tổ chức, quản trị doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng. Tầm quan trọng của quản trị được thực hiện thông qua các vai trò sau:

Quản lý quyết định sự tồn tại và phát triển của một tổ chức. Nếu không có các hoạt động được quản lý, mọi người trong tổ chức sẽ lộn xộn, không được giao việc phải làm và không hiệu quả.

Thông qua việc lập kế hoạch làm việc, mọi người sẽ cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Quản trị sẽ giúp một tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được các mục tiêu của mình.

Ngoài ra, nó còn giúp kiểm soát và kiểm soát quá trình thực hiện, tạo ra các hệ thống và quy trình được phối hợp nhịp nhàng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để duy trì hoạt động và đạt được các mục tiêu đã đặt ra với chi phí tối thiểu.

Quản trị viên cũng là người kết nối các thành viên trong công ty với nhau thông qua các hoạt động. Khả năng kết nối còn được thể hiện trong giao tiếp với các đối tác và tổ chức bên ngoài để duy trì mối quan hệ đối tác mang lại lợi ích lâu dài.

Mọi quyết định của doanh nghiệp đều được thông qua và thông qua bởi ban lãnh đạo. Sẽ có sự nhất quán và liên tục trong việc sử dụng và phân bổ các nguồn lực trong việc quyết định các vấn đề quan trọng.

Vai trò của quản trị thể hiện rõ nhất ở các tổ chức và doanh nghiệp tư nhân. Thực tế đã chứng minh rằng sự thất bại của hoạt động kinh doanh là do năng lực điều hành yếu kém và thiếu kinh nghiệm quản lý hành chính. Nhà quản trị cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Quản lý cần gì?

Quản lý chủ đề

Nó là nhân tố ảnh hưởng đến quản lý và đối tượng quản lý. Đối tượng quản trị sẽ chịu sự tác động của chủ thể quản trị và sự ảnh hưởng này có thể xảy ra liên tiếp một hoặc nhiều lần.

Mục tiêu

Chủ thể quản trị và đối tượng quản trị phải có mục tiêu. Đây được coi là cơ sở để chủ thể tác động vào đối tượng quản lý. Đối tượng quản lý có thể là tập thể, tổ chức hoặc máy móc.

Có tài nguyên

Nguồn lực ở đây là con người, vật lực và các yếu tố khác. Các nguồn lực được chuẩn bị tốt sẽ giúp các nhà quản trị sử dụng và điều hành doanh nghiệp tốt hơn.

quan-tri-la-gi-a6-angiariverside-vn

Người làm việc

Nguồn nhân lực làm việc tại các nhà máy

Sự khác biệt giữa quản lý và quản trị

Trước khi tìm hiểu sự khác nhau giữa quản lý và quản trị, bạn cần hiểu khái niệm quản lý là gì? Quản lý được hiểu là quản lý công việc của một cơ sở, tổ chức hoặc doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận. Người quản lý có trách nhiệm và quan tâm bảo vệ và sắp xếp để hệ thống hoạt động tốt hơn. Quản lý còn được hiểu là sự tương tác có ý thức giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý một cách có tổ chức và liên tục nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Tiêu chí Quản trị Quản lý
Đối tượng Quản trị con người Quản lý công việc
Bản chất Đưa ra quyết định, lập ra các mục tiêu, chính sách phát triển của tổ chức, doanh nghiệp Thực hiện các chính sách đã được phê duyệt bởi quản trị.
Cấp bậc Cấp cao nhất Cấp trung
Quá trình Quản trị trả lời câu hỏi cái gì và bao giờ? Quản lý quyết định ai, như thế nào?
Chức năng Tư duy. Các kế hoạch và chính sách đều được quyết định dựa trên tư duy. Chức năng quản trị là lập kế hoạch Thi hành. Người quản lý sẽ phải hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định. Chức năng thúc đẩy, kiểm soát nhân viên
Mức độ ảnh hưởng Quản trị đưa ra các quyết định bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán, chính phủ, cộng đồng Quản lý sẽ bị ảnh hưởng bởi các quyết định, quản điểm của nhà quản lý cấp cao.
Tổ chức Thường thấy ở các cơ quan chính phủ, tôn giáo, quân sự,… Thường thấy ở các doanh nghiệp

Bài viết “Quản trị là gì? Vai trò, Chức năng và Trách nhiệm của Nhà quản trị” sẽ giúp bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy comment bên dưới và ruaxetudong.org sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất.

 

Related Articles

Back to top button