Tin Tổng Hợp

Người quản lý manager là gì? tất cả công việc mà một người quản lý phải làm

Người quản lý thường là người quản lý ở các vị trí từ trưởng phòng trở lên. Chịu trách nhiệm quản lý cấp dưới, bao gồm lập kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi tiến độ công việc, đồng thời đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc của nhân viên. Xử lý các tình huống bất ngờ manager là gì trong công việc.

Người quản lý manager là gì?

Người quản lý thường là người quản lý ở các vị trí từ trưởng phòng trở lên. Chịu trách nhiệm quản lý cấp dưới, bao gồm lập kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi tiến độ công việc, đồng thời đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc của nhân viên. Xử lý các tình huống bất ngờ trong công việc.

manager-la-gi-5-a6-angiariverside-vn

Vai trò của người quản lý

Người quản lý sẽ chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động của bộ phận và nhân viên cấp dưới, bao gồm cả việc lập kế hoạch, chỉ đạo và lãnh đạo tổ chức. Các nhà quản lý sẽ phải đảm nhận rất nhiều trách nhiệm.

Những gì nhà quản lý phải làm

– Tuyển dụng.

– đào tạo nhân viên mới.

– Cố vấn và phát triển đội ngũ nhân viên hiện có.

– Giải quyết các vấn đề về hiệu suất và tăng năng suất.

– Hỗ trợ giải quyết vấn đề và ra quyết định.

– Đánh giá hiệu suất kịp thời.

– Chuyển các mục tiêu của công ty thành các mục tiêu nhỏ hơn cho các bộ phận và cá nhân.

– Theo dõi hiệu suất và thực hiện hành động để nâng cao kết quả.

– Theo dõi và kiểm soát chi phí và ngân sách.

– Theo dõi và báo cáo kết quả cho quản lý cấp cao.

– Lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu cho các giai đoạn trong tương lai.

Các công việc chính mà người quản lý phải đảm nhận

Quản lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với bất kỳ công ty nào, bất kể loại hình, quy mô, thị trường hay lĩnh vực nào. Là một doanh nhân, bạn cũng cần thực hành quản lý. Ở đây bạn có thể tìm thấy 11 tác vụ quản trị quan trọng nhất.

Đôi khi các doanh nhân đồng thời làm những công việc hoàn toàn khác nhau ngoài trách nhiệm kinh doanh của họ, được gọi là trách nhiệm quản lý. Điều này có nghĩa là họ cũng cần phải có một số kỹ năng quản lý cần thiết để thực hiện thành công các nhiệm vụ quản lý này.

Người quản lý cần thực hiện nhiều nhiệm vụ trong công việc hàng ngày để tăng hiệu quả của công ty.

Hãy nhớ rằng, bạn đang xây dựng một doanh nghiệp, không phải một sản phẩm. Dưới đây là một số trách nhiệm quan trọng nhất của người quản lý.

1. Coach (huấn luyện viên)

Một trong những nhiệm vụ quản lý quan trọng nhất là huấn luyện. Một nhà quản lý phải là người chỉ cho cấp dưới hoặc các thành viên trong nhóm của mình rằng tổ chức đang đi đúng hướng và các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Mục tiêu là phát triển doanh nghiệp và đạt được các mục tiêu mà cấp trên đề ra.

2. Lập kế hoạch

Lập kế hoạch là một trong những chức năng quản lý và là một trong những công việc quan trọng hàng ngày của nhà quản lý.

Người quản lý là người hoạch định tương lai của công ty và xem xét tất cả các hoạt động trong tương lai mà các thành viên của tổ chức phải hoàn thành. Vì vậy, lập kế hoạch trở thành một trong những nhiệm vụ quản lý quan trọng hàng đầu.

3. Thay đổi đại lý

Trên thực tế, bạn thậm chí sẽ không tìm thấy một ngày nào trong công việc kinh doanh của mình không thay đổi.

Một quá trình thay đổi thành công sẽ yêu cầu các tác nhân thay đổi mạnh mẽ để bắt đầu và tạo điều kiện thuận lợi cho toàn bộ quá trình.

Nếu bạn muốn đạt được kết quả mong muốn, bạn phải lập kế hoạch và quản lý toàn bộ quá trình thay đổi (đổi mới là gì?). Các nhà quản lý cũng phải đảm bảo rằng công ty tiếp tục mức độ thành công hiện tại và sẵn sàng thực hiện những thay đổi để đạt được thành công lớn hơn trong tương lai.

4. Dự đoán tương lai

Dự báo là một nhiệm vụ quản lý khác sẽ vẽ nên một bức tranh về tương lai sẽ như thế nào từ góc độ kinh doanh.

Nhiệm vụ quản lý này rất quan trọng vì nếu bạn làm đúng, bạn sẽ có một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai. Bằng cách đó, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

5. Tạo động lực cho nhân viên

Nếu bạn muốn nhân viên đạt hiệu quả cao nhất thì bạn phải tạo động lực cho nhân viên. Tất cả nhân viên cần một số loại động lực để giúp họ đạt được kết quả tốt hơn tại công ty. Tuy nhiên, những động cơ thúc đẩy này là khác nhau đối với mỗi nhân viên.

Một trong những nhiệm vụ quản lý là tối ưu hóa quá trình tạo động lực và tối đa hóa hiệu suất công việc của nhân viên (KPI?). Vì vậy, việc tạo ra và lan tỏa động lực là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các nhà quản lý.

6. Tổ chức

Ngoài việc lập kế hoạch và tạo động lực, tổ chức cũng là một trong những chức năng của quản lý. Nếu không có một số cấp độ tổ chức, công ty của bạn sẽ hỗn loạn.

Doanh nghiệp có nhiều nhân viên hơn sẽ suy nghĩ khác, làm việc khác và có thói quen cá nhân khác nhau.

Tổ chức là một nhiệm vụ quản lý sẽ làm cho tất cả các khác biệt của tổ chức hoạt động như một thể thống nhất.

7. Nhân sự

Nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quản lý khác. Bởi vì các thành viên tổ chức hay đơn giản là con người là một trong những nguồn lực quý giá nhất trong các công ty ngày nay, nhiệm vụ này trở nên quan trọng đối với các nhà quản lý.

Việc lựa chọn những nhân viên phù hợp cho một công ty là rất quan trọng để thúc đẩy sự thành công trong tương lai của công ty. Nhóm tốt hơn có nghĩa là năng suất cao hơn, doanh thu tốt hơn và doanh nghiệp mạnh hơn trong tương lai.

8. Kiểm soát

Kiểm soát cũng là một trong những chức năng của quản lý, chẳng hạn như lập kế hoạch, tạo động lực, tổ chức và biên chế.Nhiệm vụ này sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết về những thất bại, sai sót và thất bại có thể xảy ra giữa kế hoạch của bạn và kết quả thực tế của việc thực hiện nó.

Mục đích là giảm thiểu sự sai lệch giữa kế hoạch và thực tế.

9. Đàm phán

Một nhiệm vụ quản lý quan trọng khác là đàm phán. Trong thế giới kinh doanh, có hai hình thức đàm phán: đàm phán nội bộ và đàm phán bên ngoài.

Đàm phán nội bộ xảy ra khi người quản lý đàm phán với các thực thể trong doanh nghiệp và đàm phán bên ngoài xảy ra khi người quản lý đàm phán với các thực thể bên ngoài công ty, chẳng hạn như nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng.

Kỹ năng đàm phán được cải thiện của nhà quản lý sẽ làm tăng tiềm năng kinh doanh tổng thể của công ty.

10. Ủy quyền

Các nhà quản lý thành công biết cách giao nhiệm vụ cho đúng người.

Giao nhiệm vụ một cách hợp lý cho các thành viên trong nhóm là điều phân biệt những người quản lý thành công với những người điều hành trung bình và dưới trung bình.

Quy trình ủy quyền là sự kết hợp của các kiến ​​thức và kinh nghiệm khác nhau giúp cải thiện hiệu suất công việc và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

11. Người đại diện

Nhiệm vụ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng của người quản lý là hoàn thành tốt vai trò của người đại diện cho công ty.

Người quản lý đại diện cho công ty mà họ quản lý.

Cách họ nhìn, cách họ nói, cách họ bước đi và cách họ suy nghĩ sẽ định hình hình ảnh của công ty trong mắt những người bên ngoài doanh nghiệp.

Bốn. các kiểu quản lý khác nhau

Các nhà quản lý thường chịu trách nhiệm về một chức năng hoặc bộ phận cụ thể trong tổ chức. Từ bộ phận kế toán đến tiếp thị, bán hàng, hỗ trợ khách hàng, kỹ thuật, chất lượng và tất cả các bộ phận khác, người quản lý có thể trực tiếp lãnh đạo nhóm của mình hoặc nhóm giám sát giám sát hoạt động.

Kỹ năng cần có cho nhà quản lý

Các nhà quản lý cần phát triển và trau dồi các kỹ năng sau:

1. Lãnh đạo

Người quản lý phải có khả năng thiết lập các ưu tiên và thúc đẩy các thành viên trong nhóm của bạn. Điều này bao gồm nhận thức về bản thân, tự quản lý, nhận thức xã hội và quản lý mối quan hệ. Người quản lý cần phải tỏa ra năng lượng, sự đồng cảm và tin tưởng.

Và, hãy nhớ rằng, các nhà lãnh đạo hiệu quả phát triển các thành viên trong nhóm thông qua phản hồi tích cực, mang tính xây dựng và huấn luyện mỗi ngày.

2. Giao tiếp

Các nhà quản lý phải có kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong tất cả các mối quan hệ của họ, bao gồm một đối một, nhóm nhỏ, nhóm lớn, email, telecommuting và mạng xã hội. Các nhà quản lý giỏi nhận ra rằng khía cạnh quan trọng nhất của giao tiếp là lắng nghe.

3. Hợp tác

Các nhà quản lý là hình mẫu để làm việc cùng nhau. Bạn hỗ trợ công việc đa chức năng và mô hình hóa các hành vi hợp tác, làm gương cho các thành viên trong nhóm của bạn.

4. Tư duy phản biện

Các nhà quản lý cố gắng hiểu vị trí và cách các dự án của bạn phù hợp với bức tranh lớn hơn để cải thiện hiệu quả của bạn. Các nhà quản lý xem xét các ưu tiên so với các mục tiêu lớn hơn của tổ chức.

Họ chuyển sự hiểu biết này thành những mục tiêu có ý nghĩa cho các thành viên trong nhóm, những người cần hiểu công việc của họ đòi hỏi gì để đóng góp vào thành công chung của doanh nghiệp.

5. Tài chính

Các nhà quản lý phải làm việc chăm chỉ để hiểu tiền của công ty đang được đầu tư như thế nào và để đảm bảo rằng những khoản đầu tư đó đang tạo ra lợi nhuận tốt cho công ty.

Trong khi bạn không cần phải là một kế toán để trở thành một nhà quản lý, bạn phải học và áp dụng các nguyên tắc cơ bản về tài chính. Ví dụ, có bao nhiêu nhân viên có thể sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất?

6. Quản lý dự án

Hầu hết mọi sáng kiến ​​trong một tổ chức đều trở thành một dự án. Ngoài ra, các dự án có thể trở nên phức tạp và khó sử dụng.

Các nhà quản lý ngày nay hiểu và sử dụng các phương pháp luận quản lý manager là gì để đảm bảo hoàn thành và kiểm soát kịp thời nhằm đưa các kế hoạch vào cuộc sống và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

 

Related Articles

Back to top button