Tin Tổng Hợp

6 bước nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là một công việc phức tạp và có thể rất tốn kém. Vì vậy, việc xác định 6 bước nghiên cứu thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nghiên cứu thị trường hiệu quả, tránh lãng phí, cung cấp thông tin hiệu quả cho các quyết định kinh doanh. Sơ đồ dưới đây chia quá trình thành sáu bước:

Bước 1: Xác định mục tiêu và “vấn đề”

Trong nghiên cứu thị trường, bước quan trọng nhất là xác định mục tiêu của dự án. Cốt lõi của nó là hiểu được gốc rễ cần được hiểu thông qua nghiên cứu thị trường. Thông thường, một câu hỏi (hoặc cơ hội) quan trọng là cần thiết để phục vụ cho dự án nghiên cứu thị trường được thực hiện, nhưng vẫn thiếu thông tin để đưa ra quyết định; công việc của nhà nghiên cứu thị trường là thông báo quyết định đó với dữ liệu đáng tin cậy.

Sự hiểu biết rõ ràng về các vấn đề kinh doanh giúp tập trung và tiến hành nghiên cứu thị trường hiệu quả. Ở giai đoạn này của quá trình, trước khi hoàn thành mỗi nghiên cứu thị trường, hãy tưởng tượng một báo cáo nghiên cứu thị trường đầy đủ là câu trả lời cho một câu hỏi kinh doanh.

Các doanh nghiệp có thể thực hiện một cách tiếp cận giả lập đối với báo cáo nghiên cứu thị trường với dữ liệu giả định và hỏi người trả lời: “Nếu báo cáo nghiên cứu thị trường trông như thế này, thông tin kinh doanh có đầy đủ không?” Nếu câu trả lời là có, thì đã đến lúc bắt đầu thu thập dữ liệu thực. Nếu câu trả lời là không, hãy tiếp tục làm việc với khách hàng cho đến khi mục tiêu rõ ràng.

Bước 2: Xác định kế hoạch 6 bước nghiên cứu thị trường

Khi đã biết các mục tiêu nghiên cứu, hãy lập kế hoạch loại hình nghiên cứu thị trường thích hợp nhất để có được dữ liệu cần thiết. Hãy coi kế hoạch nghiên cứu thị trường như một kế hoạch thực hiện chi tiết. Trong bước này, trước tiên doanh nghiệp quyết định kế hoạch nghiên cứu thị trường: sử dụng khảo sát và phỏng vấn nhóm. VÂN VÂN…. Doanh nghiệp cần xác định cụ thể cách chọn mẫu đại diện: khách hàng theo đuổi gì, doanh nghiệp có thể tìm thấy họ ở đâu, khuyến khích họ như thế nào, v.v.

Đây cũng là lúc xác định cách thức tiến hành nghiên cứu thị trường: điện thoại, gặp trực tiếp, qua thư, trực tuyến, v.v. Tiếp theo, cần lưu ý cách lập báo cáo nghiên cứu thị trường. Thiết kế xác định loại phân tích dữ liệu cần thực hiện và cấu trúc của vấn đề: tóm tắt đơn giản, phân tích hồi quy nâng cao, v.v.

 

Chọn từ ba loại nghiên cứu thị trường dựa trên loại dữ liệu bạn muốn thu thập:

nghiên cứu khám phá

Loại nghiên cứu thị trường này được sử dụng khi chủ đề không được xác định hoặc hiểu chưa rõ ràng, các giả định được đưa ra không được xác định rõ và kiến ​​thức về lĩnh vực này không rõ ràng. Nghiên cứu khám phá giúp các công ty thu thập thông tin chi tiết rộng, trọng tâm nghiên cứu hẹp và khám phá cơ sở lý luận cho các nghiên cứu sâu hơn. Các kỹ thuật nghiên cứu thăm dò bao gồm nghiên cứu thị trường thứ cấp, phỏng vấn nhóm và phỏng vấn sâu. Nghiên cứu khám phá là nghiên cứu định tính.

nghiên cứu mô tả

Nếu các mục tiêu nghiên cứu thị trường yêu cầu dữ liệu trong các lĩnh vực chi tiết hơn, doanh nghiệp cần thực hiện nghiên cứu mô tả định lượng. Mục đích của nghiên cứu mô tả này là để đo lường một số lĩnh vực quan tâm và mang tính định lượng. Khảo sát / bảng câu hỏi là một phương pháp phổ biến để nghiên cứu mô tả.

nghiên cứu nhân quả

Loại nghiên cứu thị trường chi tiết nhất này thường dưới dạng nghiên cứu, thử nghiệm thực địa hoặc thử nghiệm. Trong trường hợp này, doanh nghiệp xác định mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố. Ví dụ, âm nhạc được sử dụng trong nhà hàng có giúp tăng doanh số bán món tráng miệng không – có mối quan hệ nhân quả giữa âm nhạc và doanh số bán hàng không?

Bước 3 – Công cụ thiết kế và chuẩn bị

Trong bước nghiên cứu thị trường này, các công ty thiết kế các công cụ nghiên cứu thị trường. Nếu việc lựa chọn khảo sát là phương pháp chính xác (ở bước 2), doanh nghiệp bắt đầu viết các câu hỏi và thiết kế bảng câu hỏi. Nếu phỏng vấn nhóm được chọn, công ty sẽ chuẩn bị các câu hỏi và thiết bị cần thiết cho điều phối viên. Đây là bước lập kế hoạch trong toàn bộ quá trình nghiên cứu thị trường.

Bước 4 – Thu thập dữ liệu

Đây là một phần cốt lõi của một dự án nghiên cứu thị trường. Doanh nghiệp đưa các bản khảo sát ra thị trường, hoặc phỏng vấn nhóm, phỏng vấn sâu, thử nghiệm thực địa, v.v. Các câu trả lời, lựa chọn, quan sát được thu thập và ghi lại, thường là trong một bảng gồm các hàng và cột. Mọi thông tin đều quan trọng và đóng góp vào kết luận cuối cùng của nghiên cứu thị trường.

Bước 5 – Phân tích dữ liệu

Bắt đầu từ bước 4 (thu thập dữ liệu), doanh nghiệp đã hiểu sâu hơn và hiểu rõ hơn về các dữ liệu hiện có. Nếu những dữ liệu này chưa được ghi lại trong các bảng hệ thống, các nhà nghiên cứu cần phải tóm tắt chúng. Nếu dữ liệu đã được ghi trong bảng, đã đến lúc phải xử lý nó đúng cách. Có nhiều phần mềm như Excel, SPSS, Minitab, v.v. để tạo bảng và đồ thị, biểu đồ; để chia và chia nhỏ kết quả thành các nhóm thích hợp như độ tuổi, giới tính, v.v. và tìm các xu hướng chính trong dữ liệu. Đây là phần bắt đầu của quá trình tạo nội dung mà bạn muốn trình bày và kết thúc.

Bước 6: Giải thích dữ liệu và trình bày kết quả

Bạn đã dành nhiều thời gian làm việc với dữ liệu, xây dựng bảng tóm tắt, biểu đồ và đồ thị. Bây giờ là lúc bạn nên tổng hợp những thông tin hữu ích nhất thành một báo cáo nghiên cứu thị trường hoặc cách trình bày dễ hiểu. Một cách tốt để trình bày dữ liệu là bắt đầu với mục tiêu nghiên cứu thị trường và câu hỏi kinh doanh được xác định ở Bước 1. Đặt lại vấn đề kinh doanh, sau đó đưa ra khuyến nghị. Theo dữ liệu, giải quyết những vấn đề này.

Khi trình bày kết quả, hãy nhớ trình bày những hiểu biết sâu sắc, câu trả lời và gợi ý, không chỉ biểu đồ và bảng. Nếu bạn đặt một biểu đồ trong báo cáo nghiên cứu thị trường của mình, hãy tự hỏi bản thân “Điều này có nghĩa là gì và nó có ý nghĩa gì?” Bao gồm loại tư duy phản biện này trong báo cáo cuối cùng sẽ làm cho báo cáo nghiên cứu thực tế và có ý nghĩa hơn.

Trong khi “trả lời câu hỏi ban đầu” là quan trọng, hãy nhớ rằng 6 bước nghiên cứu thị trường là một (và thường là một đầu vào quan trọng) cho các quyết định kinh doanh, nhưng không phải là yếu tố duy nhất

 

Related Articles

Back to top button